Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γεώργιος Παπαζήσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας στο εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Είναι ιατρός με ειδικότητα στην ψυχιατρική και εξειδίκευση στη ψυχοφαρμακολογία και τη γνωστική-αναλυτική ψυχοθεραπεία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Κλινική Φαρμακολογία, ιδιαίτερα στην πειραματική και κλινική Νευροψυχοφαρμακολογία, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση (ασφάλεια φαρμάκων και ασφάλεια ασθενών) και την Ψυχιατρική Επιδημιολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ψυχικες διαταραχές της εγκυμοσύνης. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στη φαρμακοεπαγρύπνηση στο Uppsala Monitoring Centre που αποτελεί το επίσημο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων. Είναι εμπειρογνώμονας και κλινικός αξιολογητής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), εθνικός εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας του για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (EMA CNS-Working Party) και συμμετέχει στον ΕΜΑ ως προσκεκλημένος ειδικός σε Scientific Advisory Group της Ψυχιατρικής. Αποτελεί τακτικό εξωτερικό συνεργάτη του τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), όπου είναι υπεύθυνος για την κλινική αξιολόγηση των σημάτων ασφαλείας και είναι επίσης μέλος του Δευτεροβάθμιου Επιστημονικού Συμβουλίου, που αποτελεί το ανώτερο γνωμοδοτικό όργανο του ΕΟΦ. Επιπλέον, ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Εθνική Επιτροπή Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας. Διετέλεσε τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης (HTA) του Υπουργείου Υγείας.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής του ΑΠΘ, στο πρόγραμμα Erasmus της Ιατρικής ΑΠΘ, σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής του ΑΠΘ καθώς και διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Αλεξανδρούπολης. Είναι συντονιστής των μαθημάτων ‘Εισαγωγή στη Φαρμακολογία’ και ‘Φαρμακοεπιδημιολογία/Φαρμακοεπαγρύπνηση’του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ‘Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία’ της Ιατρικής ΑΠΘ. Για το διδακτικό του έργο έλαβε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έπαινο αριστείας στη διδασκαλία από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. To 2018 τιμήθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας με το βραβείο αναγνώρισης και επιρροής για την επιλογή του από το Technical University Munich (TUM) ως Μέντορα για επιστήμονες και υποψήφιους διδάκτορές του. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει mentor μια διδακτορικής διατριβής στο TUM με θέμα τη μετα-ανάλυση ψυχοτρόπων φαρμάκων. Είναι επίσης επιβλέπων σε δυο διδακτορικές διατριβές του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Στην παρούσα φάση είναι επιστημονικός υπεύθυνος και κύριος ερευνητής (Principal Investigator) για την Ιατρική ΑΠΘ σε 2 χρηματοδοτούμενα πανευρωπαϊκα προγράμματα:

 • Horizon2020 Justice Programme ‘JUSTSO’: Analysis, Knowledge dissemination Justice implementation and Special Testing of novel Synthetic Opioids.
 • Multicenter trial sponsored by the ECNP: Validating reward-related biomarkers to facilitate development of new treatments for anhedonia and reward processing deficits in schizophrenia and major depressive disorder (RTOC)’

Από το 2015 είναι Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας και εκπρόσωπός της στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Φαρμακολογίας (EACPT). Είναι μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου experimental medicine network του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Νευροψυχοφαρμακολογίας, μέλος του κλάδου της Τεκμηριωμένης Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας και τακτικό μέλος 4 διεθνών επιστημονικών εταιρειών (ECNP, AGNP, EACPT, ISoP). Συμμετέχει επίσης στην συντακτική επιτροπή 2 pubmed περιοδικών: current drug safety, current clinical pharmacology.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει: 2 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία (In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology, Springer 2017; Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, Elsevier 2016), 1 κεφάλαιο σε ελληνικό (‘Ψυχοφαρμακολογία της κύησης και της λοχείας’ στο διδακτικό σύγγραμμα της Γυναικολογίας για τους φοιτητές Ιατρικής ΑΠΘ), επιμέλεια σε 2 διδακτικά συγγράμματα Φαρμακολογίας, >50 δημοσιεύσεις στο PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papazisis+g), >1000 περιλήψεις δημοσιευμένες σε περιοδικά με impact factor και έχει πάνω από 1300 scholar αναφορές με h index 22 (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1YwtMGEAAAAJ).


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχίο:

20/07/1998: Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης

Βαθμός πτυχίου 8,13

 • Διδακτορικό:

13/06/2005: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα: «Νευροπροστατευτική δράση αντιοξειδωτικών και ανταγωνιστών των διεγερτικών αμινοξέων σε πειραματικό μοντέλο περιγεννητικής ασφυξίας».

Βαθμός «Άριστα»

Πανεπιστημιακή Εξέλιξη:

 • 03/2019έως και σήμερα: Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΦαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • 08/01/2014 έως και σήμερα: Επίκουρος ΚαθηγητήςΦαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Β΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • 18/09/2012 έως 08/01/2014: Λέκτορας Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Β΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • 16/01/2008-31/08/2008: Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης ΠΔ 407/80 στο εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ιατρική ειδικότητα

 • 18/09/2008: Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής
 • 11/07/2005-10/07/2008: Ειδικευόμενος Ιατρός, Ψυχιατρική Κλινική Δ’ Οξέων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • 13/11/2003-12/11/2004: Ειδικευόμενος Ιατρός στη Νευρολογία στη Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • 03/01/2003-10/08/2003: Οπλίτης Ιατρός υπεύθυνος της Ελληνικής Νατοϊκής αποστολής στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ Νοτίου Ευρώπης, Νάπολη Ιταλίας
 • 27/05/2002-02/01/2003: Οπλίτης Ιατρός στην 23ηΕπιλαρχία Μέσων Αρμάτων, Λιτόχωρο, Ελλάς
 • 26/04/2001-30/04/2002: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Ψυχιατρική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου
 • 01/09/2000-28/02/2001: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Παθολογία στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) της Θεσσαλονίκης
 • 02/12/1998-31/08/2000: Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Λιβαδίου Ελασσόνας
 • 02/09/1998–01/12/1998: Υποχρεωτική τρίμηνη εκπαίδευση στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 • 21/07/1998: Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Μετεκπαίδευση:

 • 11/2004–08/2005: Clinical Pharmacology Department, Clinical Hospital Center “Kragujevac”, Serbia
 • 8ο Εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (ακαδημ. έτος 2007-2008)

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια:

 • 11/09/2012-13/09/2012: Interface Management of Pharmacotherapy. Promoting Hospital-Primary Care Collaboration for Rational Use of Medicines. Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
 • 08/07/2012-13/07/2012: European College of Neuropsychopharmacology School of Neuropsychopharmacology, Oxford, United Kingdom
 • 13/11/2011-15/11/2011: CENESYS: European postgraduate school in CNS, Prague, Czech Republic
 • 24/06/2011-25/06/2011: MAP (Managing Anxiety in Practice): a pan-european working group for generalized anxiety disorder, Paris, France
 • 19/09/2009-22/09/2009: EACPT Summer School in Clinical Pharmacology and Therapeutics, Alexandroupolis, Greece

Εκπαιδευτικές άδειες:

 • 24/03/2010-12/04/2010: Εκπαιδευτική άδεια για Clinical Rotation focused on Clinical Pharmacology and Clinical Research στο Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA

Ερευνητικές/επαγγελματικές δραστηριότητες

 • 08/01/2014 έως και σήμερα: Επίκουρος ΚαθηγητήςΦαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Β΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • 18/09/2012 έως και σήμερα: Λέκτορας Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Β΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • 16/01/2008-31/08/2008: Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης ΠΔ 407/80 στο εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
 • 03/10/2005-03/07/2009: Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τμήματα Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Επιτροπή ερευνών ΑΠΘ. Τίτλος έργου: ‘Κέντρο προ-κλινικού ελέγχου φαρμάκων-Centre for pre-clinical testing of active substances, CPCTAS’, κωδικός 82940, χρηματοδότηση από‘Commission of the European Communities”. Θέση: Qualitycontrol and monitoring report

Αξιολογητής Ερευνητικών προτάσεων

Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

 • Biological Psychiatry
 • The International Journal of Neuropsychopharmacology
 • Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry
 • The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences
 • Psychiatry and Clinical Neuroscience
 • Brain Research Bulletin
 • Biologics: Targets and Therapy
 • Drugs of Today
 • Journal of Medical Case reports

Άλλες δραστηριότητες

 • 2011-2013:Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας
 • 2009 έως και σήμερα:Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Τεκμηριωμένης Ιατρικής
 • 01/1999 έως 05/2005:Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά, Γερμανικά

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

 • 27/03/2006-22/05/2006: Παρακολούθηση της Ενέργειας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Αντιμετώπιση φαινομένων βίας στο ενδοοικογενειακό, κοινωνικό και θεραπευτικό περιβάλλον του εξαρτημένου ατόμου». Διάρκεια 105 ώρες (63 ώρες θεωρία και 42 πρακτική άσκηση). Κ.Ε.Κ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 • 23/11/2004-27/11/2004: Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νευροανοσολογίας της Β’ Νευρολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ
 • 20/09/2004-16/10/2004: Παρακολούθηση της Ενέργειας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών στην Κλινική Ψυχιατρική Διάγνωση, στην Ψυχοφαρμακολογία και στην Ψυχοδυναμική Θεωρία». Διάρκεια 150 ώρες (119 θεωρία και 31 ώρες πρακτική άσκηση). Κ.Ε.Κ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Υποτροφίες

 • Υποτροφία (educational grand) από το EuropeanCollege of Neuropsychopharmacology για τη συμμετοχή ως μοναδικός εκπρόσωπος από την Ελλάδα στο ECNP School ofNeuropsychopharmacology, Oxford, UnitedKingdom, 8-13 July 2012
 • Υποτροφία (educational grand) από το EuropeanCollege of Neuropsychopharmacology για τη συμμετοχή ως μοναδικός εκπρόσωπος από την Ελλάδα στο ECNP Workshop onNeuropsychopharmacology for Young Scientists inEurope, Nice, France, 5-8 March 2009
 • Υποτροφία (educational grand) από το EuropeanCollege of Neuropsychopharmacology για τη συμμετοχή ως μοναδικός εκπρόσωπος από την Ελλάδα στο ECNP Workshop onNeuropsychopharmacology for Young Scientists inEurope, Nice, France, 9-12 March 2006
 • Certificate of Appreciation from the Regional Headquarters Allied Forces Southern Europe, Naples Italy (Στρατηγείο ΝΑΤΟ ΝοτίουΕυρώπης, Νάπολη Ιταλίας)
 • Υποτροφία επίδοσης για το 2ο Πανεπιστημιακό έτος σπουδών από το Ι.Κ.Υ.

Βραβεία εργασιών

 1. Papazisis G, Rossiou T, Tzioufa-AsimakopoulouV, Tzellos T, Sardeli C, Kouvelas D. Evaluation ofthe antiulcerogenic activity of pregabalin in rats. 7οΠανελλήνιο ΣυνέδριοΦαρμακολογίας, Θεσσαλονίκη 18-19/05/2012
 2. Papazisis G, Kouvelas D, Kallaras K, Kaiki-Astara A, Guiba-Tziampiri O. Combination of deferoxamine and lamotrigine in a rat model of hypoxic-ischemic brain damage. ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, Nice, France, 9-12 March 2006
 3. Papazisis G, Kapoukranidou D, Kalpidis Ι, Albani M, Kouvelas D. Histological outcome after oxcarbazepine treatment in the asphyxiated neonatal rat brain. ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, Nice, France, 5-8 March 2009

Δημοσιεύσεις/αναφορές (publications/citations):

70/515, h index:14

(Google Scholar, πρόσβαση στις 13/010/2015)

Διδακτικό εργο

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

ακαδημαϊκά έτη 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13: Ως Λέκτορας διδάσκων στα :

 • Mαθήματα κορμού: ‘Φαρμακολογία Ι’, ‘Φαρμακολογία ΙΙ’. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ήμουν συντονιστής του μαθήματος ‘Φαρμακολογία Ι’.
 • Eπιλεγόμενα μαθήματα: ‘Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική’ (Συντονιστής), ‘Κλινική Φαρμακολογία’, Μοριακή Φαρμακολογία’, ‘Ιατρική Εκπαίδευση’, ‘Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες’, ‘Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση’

ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2008-09:
Ως έμμισθος εργαστηριακός συνεργάτης ΠΔ407 διδάσκων στο μάθημα κορμού ‘Φαρμακολογία Ι’

ακαδημαϊκό έτος 2006-07:
Συμμετοχή στις φροντιστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων κορμού ‘Φαρμακολογία Ι’ και ‘Φαρμακολογία ΙΙ’

ΙΙ. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09:
Ως Επιστημονικός Συνεργάτης είχα αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων

 • Ψυχιατρική, στο Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Νευροφυσιολογία, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Νευρολογία-Ψυχιατρική, στο Τμήμα Μαιευτικής
 • Ανθρωποκεντρικό μοντέλο Περίθαλψης, στο Τμήμα Μαιευτικής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ι. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία’. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. Κατεύθυνση Βασικής Ιατρικής Έρευνας.

 • ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12.
  Συν-συντονιστής και διδάσκων στο μάθημα κορμού: ‘Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών’.
 • ακαδημαϊκό έτος 2011-12.
  Διδάσκων στο επιλεγόμενο μάθημα ‘Διεξαγωγή προκλινικών δοκιμών’
 • ακαδημαϊκό έτος 2005-06, 2006-07:
  Διδάσκων στο επιλεγόμενο μάθημα ‘Κλινική Φαρμακολογία’

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: ‘Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας’. Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βαθμός αξιολόγησης «Άριστα, 4.7/5»

 • ακαδημαϊκά έτη 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13. Διδάσκων στο μάθημα ‘Αγωγή και Προαγωγή υγείας’

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις. Δικαιϊκή ρυθμιση και Βιοηθική διάσταση’. Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας.

 • ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Βιοϊατρική έρευνα και εφαρμογές’

ΙΙ.α Συμμετοχή σε επιτροπές διδακτορικών

Ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

 1. Τσαβδαρίδης Ιωάννης, 2012, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
 2. Γκόμα Φανή, 2012, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ως μέλος επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 1. Βαρσαμίδου Ευτέρπη, 2012, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
 2. Σταυρινού Παντελής, 2011, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

ΙΙ.β Συμμετοχή σε επιτροπές διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών

Ως επιβλέπων

 1. Ευκαρπίδης Ευάγγελος, 2011, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ’Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία’, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ως μέλος της 3μελούς επιτροπής

 1. Pώσιου Κωνσταντίνα, 2011, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ’Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία’, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
 2. Μπόρου Αθανασία, 2009, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ‘Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας’, τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 3. Ruzan Khachatryan, 2009. Master of Science, Erasmus mundus programm. Yerevan State University, Armenia and ATEI Thessaloniki, Greece
 1. Συμμετοχή στη διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών

ακαδημαϊκά έτη 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13: Ως Λέκτορας, συμμετοχή στη διεξαγωγή εξετάσεων και την αξιολόγηση των φοιτητών στα:

 • μαθήματα κορμού: ‘Φαρμακολογία Ι’, ‘Φαρμακολογία ΙΙ’
 • επιλεγόμενα μαθήματα: ‘Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική’, ‘Κλινική Φαρμακολογία’, Μοριακή Φαρμακολογία’

ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08: Επιβλέπων καθηγητής σε 9 πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ

 1. Κωνσταντινίδου Σ, Μαντζανάρη Κ., 2008
 2. Κεχαγιά Δ, Μπακαλάκου Ο, 2008
 3. Μαστορή Α, Τσάκαλου Μ., 2008
 4. Κασάπογλου Κ, Ρούσκα Χ., 2007
 5. Βλασιάδης Ι, Παπανικολάου Ν., 2007
 6. Κεχαγιά Ε, Τσουμαγκά Χ., 2007
 7. Κουσίδου Ε, Γιουσούφ Ε., 2007
 8. Δήμα Θ, Μάνος Α., 2007


Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων

 • Μαλαχάς Κ, Παπαζήσης Γ. ‘Διατροφή και Κατάθλιψη’. Στο πανεπιστημιακό σύγγραμμα της Ιατρικής Α.Π.Θ.: Χουρδάκης Μ, Κούβελας Δ. Αρχές Κλινικής Διατροφής και Διατροφικής Θεραπευτικής. κεφ 15, σελ 244-245. Εκδόσεις Ροτόντα, Θεσσαλονίκη 2007
 • Λυσίτσας Κ, Παπαζήσης Γ, Μπερεδήμας Π. Επιληψία και Οδήγηση. Στο: Βήματα στην Επιληψία. Τεύχος Α’. σελ: 127-136. Περιοδικές Εκδόσεις ΨΝΠΟ. Κατερίνη, 2005
 • Παπαζήσης Γ. ‘Ψυχιατρική’ (Εκπαιδευτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του Ε’ εξαμήνου του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, 2006), σελ 108
 • Παπαζήσης Γ. ‘Στοιχεία Ψυχιατρικής και Νευρολογίας’ (Εκπαιδευτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, 2006), σελ 67
 • Παπαζήσης Γ. ‘Ανθρωποκεντρικό μοντέλο περίθαλψης’ (Εκπαιδευτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, 2006) σελ 45

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες

 1. Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας (ΕΕΦ)
 2. Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Τεκμηριωμένης Ιατρικής (ΕΕΤΙ)
 3. Μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)
 4. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διατροφικής Ιατρικής
 5. Μέλος του European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
 6. Μέλος της Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmacologie und Pharmacopsychiatrie (DGNP)
 7. Μέλος του Coalition for Rational and Safe Use of Medicines (CoRSUM)

Οργάνωση Συνεδρίων

 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της επιτροπής βράβευσης εργασιών στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/05/2012
 2. Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής επιτροπής του LLL “M.15-Nutritional Support in renal Disease’, Θεσσαλονίκη 20/05/2012

Επιστημονική επιτροπή συνεδρίων

 1. Εξελίξεις στην Ουρολογία: Νεώτερα δεδομένα στη φαρμακολογία του ουροποιητικού. Ετήσιο Ουρολογικό Συμπόσιο της Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ,Θεσσαλονίκη, 30/11-02/12 2012
 2. ‘Pre-clinical testing of active substances and cancer research.’ Scientific conference and international Symposium on anticancer agents, cardiotoxicity and Neurotoxicity. Kragujevac, Serbia, 16-18/03/2011

Προεδρείο σε στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις

 1. Chair of the round table: ‘Pharmacological and genotoxic aspects of active substances.’ Scientific conference and international Symposium on anticancer agents, cardiotoxicity and Neurotoxicity. Kragujevac, Serbia, 16-18/03/2011
 2. Chair of the Lecture: ‘Αnxiety and depression related to disease’. 1st International Congress on Nursing Education, research and practice. Thessaloniki, 15-17 October 2009
 3. Chair of the round table: ‘Evidence based health care issues of interprofessional collaboration’. 1st International Congress on Nursing Education, research and practice. Thessaloniki, 15-17 October 2009

Προσκεκλημένος ομιλητής

 1. Παπαζήσης Γ. ‘Συζήτηση για την ορθολογική προσέγγιση της φαρμακευτικής αγωγής στις ουρολογικές παθήσεις. Ανάλυση βασικών εννοιών φαρμακολογίας’. Ετήσιο Ουρολογικό Συμπόσιο της Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 30/10-02/11 2012
 2. Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/05/2012
 3. Παπαζήσης Γ. ‘Η εφαρμογή της ΓΑΨ στην ψυχική συνιστώσα της Σκλήρυνση κατά πλάκας’. Στρογγυλή τράπεζα στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Αθήνα, 5-8 Μαΐου 2011
 4. Παπαζήσης Γ. ‘Κατάλογος βασικών φαρμάκων’. Στρογγυλή τράπεζα στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠ, Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2011
 5. Παπαζήσης Γ. ‘Ψυχιατρική’. Διάλεξη στο φοιτητικό ενημερωτικό τριήμερο για τις ιατρικές ειδικότητες, Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 16/03/2012
 6. Papazisis G. ‘Neurotoxicity of anticancer agents and neuroprotective approaches’. Scientific conference and international Symposium on anticancer agents, cardiotoxicity and Neurotoxicity. Kragujevac, Serbia, 16-18/03/2011
 7. Papazisis G. ‘Current topics in pharmacological testing of active substances: CNS’. 3rd Workshop on Preclinical Pharmacological and toxicological testing of active substances. Centre for pre-clinical testing of active substances. Kragujevac, Serbia, 08-18/03/2010
 8. Παπαζήσης Γ. ‘Το άγχος στη νεανική ηλικία. Αίτια και δυνατότητες πρώιμης διάγνωσης’. Διάλεξη στην Σχολή Γονέων της Ιεράς μητρόπολης Βέροιας, Νάουσας και Καμπανίας, Βέροια, 23/12/2009
 9. Papazisis G. ‘Rational Prescribing’. 1st International Congress on Nursing Education, research and practice. Thessaloniki, 15-17 October 2009
 10. Παπαζήσης Γ. ‘Τεκμηριωμένη θεραπεία στο επείγον και στο χρόνιο’. Στρογγυλή τράπεζα, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Χαλκιδική, 22-26 Απριλίου 2009
 11. Παπαζήσης Γ. ‘Ενδοοικογενειακή βία. Ο ρόλος του ΓΓ’. Στρογγυλή τράπεζα, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Χαλκιδική, 22-26 Απριλίου 2009
 12. Παπαζήσης Γ. Διατροφικές διαταραχές: Ψυχογενής Ανορεξία- Ψυχογενής βουλιμία. Ομιλία στο δήμο Πολίχνης, 17/12/2008
 13. Παπαζήσης Γ. ‘Τεκμηριωμένη Ιατρική’. Στρογγυλή τράπεζα, 1η Διαβαλκανική Φαρμακευτική ημερίδα, 8ο Pharma Point, Θεσσαλονίκη, 18/10/2008
 14. Παπαζήσης Γ. ‘Ψυχιατρική’. Διάλεξη στο φοιτητικό ενημερωτικό τριήμερο για τις ιατρικές ειδικότητες, Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 30/03/2008
 15. Παπαζήσης Γ. ‘Κατάθλιψη. Διάγνωση και πρόληψη’. Ομιλία στην ημερίδα ‘Κατανοώντας την Κατάθλιψη’ του Δήμου Νεαπόλεως, Θεσσαλονίκη, 26/3/2007
 16. Παπαζήσης Γ. ‘Κατανοώντας την Κατάθλιψη’. Ομιλία στα ΚΑΠΗ του Δήμου Συκεών, Θεσσαλονίκη, 18/4/2007
 17. Παπαζήσης Γ. ‘Συννοσηρότητα Σχιζοφρένειας και Ψυχαναγκαστικής-Καταναγκαστικής Διαταραχής σε άτομο με σύνδρομο Dandy-Walker.’ Προφορική παρουσίαση στην Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 13/12/2006
 18. Παπαζήσης Γ. ‘Επιλόχεια Ψύχωση’. Εισήγηση στην 4η Επιστημονική διημερίδα του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ. Θεσσαλονίκη, 11-12/5/2006

Workshop (συμμετοχή)

 1. 3rd Workshop: Preclinical Pharmacological and toxicological testing of active substances. Centre for pre-clinical testing of active substances. Kragujevac, Serbia, 08-09/03/2010
 2. ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, Nice, France, 5-8/03/2009
 3. Cognitive Therapy for pure obsession. Workshop, Thessaloniki, 31/10/2007
 4. Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists of the European College of Neuropsychopharmacology. Nice, France, 9-12/03/2006
 5. Advanced Training on Psychoeducation in Bipolar Disorder. Workshop. 2nd International Congress on Brain and Behaviour. Thessaloniki, Greece, 17-20 November 2005

Διεθνή Συνέδρια (συμμετοχή)

 1. 2nd International Congress on Neurobiology and Psychopharmacology, Thessaloniki, 27-29/01/2012
 2. 1st International Congress on Neurobiology and Psychopharmacology, Thessaloniki, 24-27/11/2011
 3. Scientific conference and international Symposium on anticancer agents, cardiotoxicity and Neurotoxicity. Centre for pre-clinical testing of active substances. Kragujevac, Serbia, 16-18/03/2011
 4. 4th Brain&Behaviour, Thessaloniki, 3-6/12/2009
 5. 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology, Thessaloniki, 19-22/11/2009
 6. 1st International Congress on Nursing education, research and practice, Thessaloniki, 15-17/10/2009
 7. 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, France, 28/06-02/07/2009
 8. Educational International Meeting of the ISQL&MP, Lago di Como, Italy, 20-23/03/2009
 9. 16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, 5-9/04/2008
 10. 3rd Brain and Behaviour. International Congress, Thessaloniki 28/11-02/12 2007
 11. 1st European Congress for Eastern Europe and the Balkans, Thessaloniki 21-23/09/2007
 12. WPA Thematic Conference: Coercive treatment in Psychiatry: a comprehensive review. Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Dresden, Germany 6-8 June 2007
 13. 12th Scientific Symposium of the Austrian Pharmacological Society. Vienna Austria, 23/11/2006
 14. The journey from diagnosis to recovery: a patient-psychiatrist partnership. International meeting of minds. Lisbon, Portugal, 11-13 October 2006
 15. International Congress of the World Psychiatric Association. Istanbul, Turkey, 12-16 July 2006
 16. 2nd International Congress on Brain and Behaviour (18 AMA CME credits). Thessaloniki, Greece, 17-20 November 2005
 17. 24th Symposium of the Arbeitsgemeinschaft für Neurologie und Psychiatrie. München, Germany, 5-8 October 2005
 18. XXXV Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapy: The Art of an Integrative Science, Thessaloniki, 21-24/09/2005
 19. European Congress: From Parents to Children: The Impact of Parental Mental Illness on their Children. Athens, 23-25 September 2005
 20. 4th Conference of the German-Greek Academy for Biomedical Research. Ioannina, 24-26/07/2005
 21. Cortical Development: Neural stem cells to neural circuits. Santorini Greece, 12-15/05/2005
 22. 5th International Review of Bipolar Disorders. Lyon France, 20-22/04/2005
 23. 12th World Congress of Psychophysiology. Thessaloniki, 18-23/09/2004
 24. Ιnternational Surgical Week. Brussels Belgium, 26-30/08/2001

Ελληνικά Συνέδρια (συμμετοχή)

 1. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/05/2012
 2. 2ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής προσέγγιση στην ιατρική περίθαλψη, Θεσσαλονίκη, 17-17/03/2012
 3. 2η Ημερίδα ‘Ψυχιατρική στην καθημερινή πράξη’, Ελατοχώρι 27-29/12/2012
 4. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, 4-6/06/2010
 5. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΕΨΓΝ, Βασιλίτσα 27-29/11/2009
 6. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΕΨΓΝ, Λίμνη Πλαστήρα, 31/10/2008-02/11/2008
 7. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Αθήνα, 23-24/05/2008
 8. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κρήτη,14-18/05/2008
 9. Ημερίδα ΕΕΦ, Κοζάνη 12/01/2008
 10. 18η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Ημερίδα ΕΨΕ, 20-21/09/2007
 11. Ψυχοβιολογία του εγκεφάλου. Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 25/4/2007
 12. Δίκαιο και Ψυχιατρική. Ηθική Δεοντολογία στην Ψυχιατροδικαστική πρακτική. Επιστημονική Διημερίδα του ΨΝΘ, Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2007
 13. Αντιμετώπιση Σχιζοφρένειας στην οξεία φάση και την υποτροπή. Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΨΕ, Καλαμπάκα, 23-25 Μαρτίου 2007
 14. Από τα επιστημονικά ψυχιατρικά συγγράμματα στην καθημερινή κλινική πράξη (18 διαπιστευμένα διδακτικά μόρια). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 8-11 Μαρτίου 2007
 15. Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας: Ερευνητικά προγράμματα στα εργαστήρια Φαρμακολογίας. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2007
 16. «Η συμβολή της Υπαρξιακής-Φαινομενολογικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική και την Ψυχοθεραπεία» . Θεσσαλονίκη, 5/2/2007
 17. Φρόιντ: ο άνθρωπος και το έργο του. Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 19/12/2006
 18. Δεοντολογικά, ηθικά και νομικά ζητήματα στην ιατρική πράξη (11 CPD CME μόρια). Επιστημονική ημερίδα της Α’ ΔΥΠΕ, Θεσσαλονίκη, 10-11 Νοεμβρίου 2006
 19. Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Κακοποίηση στα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, διαταραχές ταυτότητας φύλου στα παιδιά. Επιστημονική διημερίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Ερέτρια Χαλκίδας, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2006
 20. Έρευνα και Νεότερα δεδομένα στη Μαιευτική. 4η Επιστημονική διημερίδα του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ. Θεσσαλονίκη, 11-12 Μαΐου 2006
 21. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Αθήνα, 4-8 Μαΐου 2006
 22. Κατάθλιψη και η αντιμετώπισή της. Επιστημονική ημερίδα του κλάδου Βιολογικής Ψυχιατρικής της Ε.Ψ.Ε. Χαλκιδική, 15 Απριλίου 2006
 23. Πανελλήνιο Συνέδριο: ‘Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη’. Αλεξανδρούπολη, 7-9 Απριλίου 2006
 24. Επιστημονικό Συνέδριο Ψυχιατρικής με θέμα: ‘Από ‘Ασυλο…Ποίηση’, από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του χθες στο Πρότυπο δίκτυο Υπηρεσιών του Σήμερα’. Κατερίνη, 8-9/07/2005
 25. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών νόσων. Θεσσαλονίκη, 13-15/10/2004
 26. 21η Εαρινή Συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Αλεξανδρούπολη, 17-18/05/2002
 27. ‘Από το Άσυλο-Ψυχιατρείο στην Κοινότητα, ο Μετασχηματισμός του ελληνικού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου’. Επιστημονική Ημερίδα, Κατερίνη, 15/06/2002
 28. Ψυχική Υγεία-Κοινωνική Επανένταξη-Εξωιδρυματικές δομές’. Τρίκαλα, 08/12/2001
 29. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών νόσων. Αθήνα, 5-7/10/2001
 30. Ψυχιατρική Ημερίδα :’ Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση’. Τρίπολη, 15/09/2001
 31. Προοπτικές στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία του 2000. Θεσσαλονίκη, 7-8/11/2000
 32. Εκπαιδευτική Συνάντηση Μελών Επιτροπών Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Θεσσαλονίκη, 20/10/2000
 33. 15ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 11-13/05/2000
 34. 12o Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Κατερίνη, 06/06/1999
 35. Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία- Στο κατώφλι του 21ο αιώνα, Θεσ/νίκη 9-11/12/1999
 36. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ιωάννινα,3-5/4/1998
 37. 2η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης, Ιωάννινα 5/4/1998

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόγραμμα CORDIS-FP7. Τίτλος έργου: ‘Κέντρο προ-κλινικού ελέγχου φαρμάκων-Centre for pre-clinical testing of active substances, CPCTAS’, κωδικός 82940,χρηματοδότηση από ‘Commission of the European Communities”. Θέση: Quality control and monitoring report

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ PUBMΕD

 1. Papazisis G,Garyfallos G, Sardeli Ch, Kouvelas D. Pregabalin abuse after past substance-seeking behavior. International journal of clinical pharmacology and therapeutics 2013
 2. Papazisis G, Mastrogianni O, Chatzinikolaou F, Vasiliadis N, Raikos N. Sudden cardiac death due to quetiapine overdose. Psychiatry Clin Neurosci. 2012;66(6):535
 3. Sardeli C, Daniilidis A, Goulas A, Papazisis G, Kouvelas D, Tzafettas J. Endometriosis: The Role of Pharmacotherapy. Current Women’s Health Reviews2012 (in progress). Review
 4. Chourdakis M, Tzellos T, Poyrzitaki C, Toulis KA, Papazisis G, Kouvelas D. Evaluation of dietary habits and assessment of cardiovascular disease risk factors among Greek university students. Appetite 2011;57(2):377-83.
 5. Tzellos TG, Sardeli C, Lallas A, Papazisis G, Chourdakis M, Kouvelas D. Efficacy, safety and tolerability of green tea catechins in the treatment of external anogenital warts: a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011;25(3):345-53.Review.
 6. Katsigiannopoulos K, Georgiadou E, Pazarlis P, Karastergiou A, Papazisis G, Bozikas V, Garyfallos G. Psychotic disorder as a manifestation of Graves' disease.Psychosomatics. 2010;51(5):449-50.
 7. Chourdakis M, Tzellos T, Papazisis G, Toulis K, Kouvelas D. Eating habits, health attitudes and obesity indices among medical students in northern Greece.Appetite 2010;55(3):722-5
 8. Garyfallos G, Katsigiannopoulos K, Adamopoulou A, Papazisis G, Karastergiou A, Bozikas V.P. Comorbidity of obsessive-compulsive disorder with obsessive-compulsive personality disorder: does it imply a specific subtype of obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research 2010;177(1-2):156-60
 9. Tzellos T, Toulis K, Goulis D, Papazisis G, Kouvelas D. Gabapentin and pregabalin in the treatment of fibromyalgia: a systematic review and a meta-analysis.Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2010;35(6):639-56. Review
 10. Tzellos T, Papazisis G, Toulis K, Sardelli C, Kouvelas D. A2δ ligands gabapentin and pregabalin: future implications in daily clinical practice. Hippokratia 2010;14(2):71-5
 11. Kouvelas D, Goulas A, Papazisis G, Sardeli, C, Pourzitaki C. PDE5 Inhibitors: In Vitro and In Vivo Pharmacological Profile. Current Pharmaceutical Design 2009;15(30):3464-3475. Review
 12. Kouvelas D, Pourzitaki C, Papazisis G, Tsilkos K, Chourdakis M, Kraus MM. Chronic aortic denervation decreases anxiety and impairs social memory in rats. Life Sci. 2009;85(15-16):602-8.
 13. Garyfallos G, Papazisis G, Katsigiannopoulos K, Bozikas V, Adamopoulou A. Obsessive-compulsive disorder following cavernous sinus thrombosis. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2009;21(4):473-4
 14. Papazisis G, Tzellos T, Tahmatzidis D, Dolianitis K, Kouvelas D. Late-onset clozapine-induced hypothermia accompanied with electrocardiogram Osborn waves. Journal of Clinical Psychopharmacology 2009;29(2):183-5.
 15. Kouvelas D, Amaniti E, Pourzitaki C, Kapoukranidou D, Thomareis O, Papazisis G, Vasilakos D. Baroreceptors discharge due to bilateral aortic denervation evokes acute neuronal damage in rat brain. Brain Res Bull. 2009;79(2):142-6.
 16. Saitis M, Papazisis G, Katsigiannopoulos K, Kouvelas D. Aripiprazole resolves amisulpride and ziprasidone-induced hyperprolactinemia. Psychiatry Clin Neurosci. 2008;62(5):624.
 17. Kouvelou E, Pourzitaki C, Aroni F, Papazisis G, Kouvelas D. Acute psychosis induced by clarithromycin in a healthy adult? J Clin Psychopharmacol. 2008;28(5):579-80.
 18. Tzellos TG, Papazisis G, Amaniti E, Kouvelas D. Efficacy of pregabalin and gabapentin for neuropathic pain in spinal-cord injury: an evidence-based evaluation of the literature. Eur J Clin Pharmacol. 2008;64(9):851-8. Review.
 19. Papazisis G, Tzellos T, Kouvelas D. Practice corner: managing trichotillomania—no need to pull your hair out. Evid Based Med. 2008;13(3):66-7.
 20. Kouvelas D, Pourzitaki C, Papazisis G, Dagklis T, Dimou K, Kraus MM. Nandrolone abuse decreases anxiety and impairs memory in rats via central androgenic receptors. Int J Neuropsychopharmacol. 2008;11(7):925-34.
 21. Papazisis G, Pourzitaki C, Sardeli C, Lallas A, Amaniti E, Kouvelas D. Deferoxamine decreases the excitatory amino acid levels and improves the histological outcome in the hippocampus of neonatal rats after hypoxia-ischemia. Pharmacol Res. 2008;57(1):73-8.
 22. Papazisis G, Kallaras K, Kaiki-Astara A, Pourzitaki C, Tzachanis D, Dagklis T, Kouvelas D. Neuroprotection by lamotrigine in a rat model of neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy. Int J Neuropsychopharmacol. 2008 May;11(3):321-9.
 23. Papazisis G, Mastrogianni A, Karastergiou A. Early-onset schizophrenia and obsessive-compulsive disorder in a young man with Dandy-Walker variant. Schizophr Res. 2007;93(1-3):403-5.
 24. Papazisis G, Kouvelas D, Mastrogianni A, Karastergiou A. Anabolic androgenic steroid abuse and mood disorder: a case report. Int J Neuropsychopharmacol. 2007;10(2):291-3

A2.Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά εκτός PubMed

 1. Melissa-Halikiopoulou Ch, Tsiga E, Khachatryan R, Papazisis G. Suicidality and depressive symptoms among nursing students in northern Greece. Health Science Journal 2011;5(22):90-9
 2. Papazisis G, Tsiga E, Papanikolaou N, Vlasiadis I, Sapountzi-Krepia D. Psychological distress, anxiety and depression among nursing students in Greece. International Journal of Carieng Sciences 2008;1(1):42-46

Δημοσιευμένες Περιλήψεις σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά

 1. Tzellos T, Toulis K, Papazisis G, Zampeli V, Kouvelas D. Efficacy and Safety/Tolerability of Gabapentin and Pregabalin in the Treatment of Fibromyalgia: An Evidence-Based Evaluation. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2009; 104(6):493-494
 2. Toulis K, Tzellos T, Kouvelas D, Papazisis G, Goulis D. Gabapentin for the Treatment of Hot Flushes in Women with Natural or Tamoxifen-Induced Menopause: A Systematic Review and a Meta-Analysis. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2009; 104(6): 492-492
 3. Pourzitaki, C., Sardeli, C., Papazisis, G., Hourdakis, M., Amaniti, A., Kouvelas, D. Effects of fentanyl administration on the release of glutamate in the rat posterior hypothalamus. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2009;21(1):83-85
 4. G. Papazisis, T. Dagklis, C. Pourzitaki, G. Melios, D. Kapoukranidou, D. Kouvelas. Lamotrigine improves anxiety-like behaviour and memory in a rat model of hypoxic-ischaemic encephalopathy. European Neuropsychopharmacology 2009;19 (sup1): 48-49
 5. Saitis M, Papazisis G, Katsigiannopoulos K. Effective treatment of risperidone-induced hyperprolactinemia with aripiprazole: A series of case reports. European Psychiatry 2009;24(1):1153
 6. Mellios G, Kallaras K, Pazaiti A, Papazisis G, Koutsonikolas D, Guiba-Tziampiri O. The effect of rivastigmine on learning and memory processes after bilateral nucleus basalis of Meynert lesions in rats. European Neuropsychopharmacology 2008; 18 (suppl 1):93
 7. Pourzitaki, C., Logotheti, H., Sardeli, C., Papazisis, G., Arampatzis, P., Kouvelas, D. Pregabalin combined with epidural analgesia in chronic cancer pain patients. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22 (2):308-309
 8. Tzellos, Th., Papazisis, G., Amaniti, E., Sardeli, Ch., Pourzitaki, Ch., Tahmatzidis, D., Kouvelas, D. Pregabalin as a new treatment strategy for neuropathic pain in spinal cord injury: An evidence based evaluation. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22 (2):355-357.
 9. Pourzitaki, Ch., Tzellos, Th., Sardeli, Ch., Papazisis, G., Amaniti, E., Kouvelas, D. Evidence-based evaluation of emergency care treatment algorithms: 15 Dominant myths. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22 (2):302-303
 10. Sardeli, Ch., Tzellos, Th., Amaniti, E., Papazisis, G., Karakoulas, K., Pourzitaki, Ch., Kouvelas, D. Deciding on the best treatment strategy for recurrent febrile seizures: An evidence-based medicine approach. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22 (2):320-321
 11. Papazisis G, Kousidou E, Tsiga E, Sapountzi-Krepia D. Religious and spiritual beliefs, anxiety and depression among nursing students in Greece. European Psychiatry 2008; 23:279
 12. Lallas A, Papazisis G, Poulios Ch, Bitopoulos Α, Kouvelas D. Chemoprotective effect of hypericum perforatum extract in chemically induced skin carcinogenesis. N-S Archives of Pharmacology 2008; 377(1):64
 13. Paraskevopoulou E, Katsigiannopoulos K, Garyfallos G, Paschalidou M, Papazisis G, Taskos N. Coping strategies in families of patients with multiple sclerosis. European Journal of Νeurology 2008;15: 369-370
 14. Pazarlis P, Katsigiannopoulos K, Papazisis G, Bolimou S, Garyfallos G. Compulsive buying: a review. Annals of General Psychiatry 2008; 7(Suppl 1):273
 15. Papazisis G, Vlasiadis I, Papanikolaou N, Tsiga E, Sapountzi-Krepia D. Depression and anxiety among nursing students in Greece. Annals of General Psychiatry 2008; 7(Suppl 1):209
 16. Papazisis G, Lallas A, Pourzitaki C, Kouvelas D. Neonatal hippocampal damage in rats and risk of schizophrenia. Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):229
 17. Saitis M, Katsigiannopoulos K, Papazisis G. Treatment of depersonalisation disorder with fluoxetine: a case report. Annals of General Psychiatry 2008; 7(Suppl 1):208
 18. Saitis M, Katsigiannopoulos K, Papazisis G. Ziprasidone-induced hyperprolactinemia: a case report. Annals of General Psychiatry 2008; 7(Suppl 1):152
 19. Saitis M, Papazisis G, Katsigiannopoulos K.. Effective switch to aripiprazole after amisulpride and ziprasidone induced hyperprolactinemia: a case report. European Psychiatry 2008; 23:168
 20. Mastrogianni A., Papazisis G., Tsenekidis G., Katsigiannopoulos Κ., Adamopoulou A., Donias S., Karastergiou Α. Attitudes of patients attending a Mental Health Center towards psychiatric hospitalization. BMC Psychiatry 2007;7(1):20
 21. Papazisis G, Katsigiannopoulos K, Garyfallos G, Afrantou T, Angelou A, Paschalidou M, Milonas I, Adamopoulou A. Brain MRI lesions and mental disorders in multiple sclerosis patients: a preliminary investigation. Journal of Neurology 2007; 254: 165
 22. Katsigiannopoulos K, Raikos N, Papazisis G, Gkoutziotis I, Pazarlis P, Theodoridis A, Karastergiou A, Tsoukali- Papadopoulou H. Description of a spe-hplc-uv method for the determination of risperidone in biological samples. European Neuropsychopharmacology 2007; 17(3): 161
 23. Pourzitaki C., Sardeli C., Aroni F., Logotheti E., Papazisis G., Haftoura E., Arabatzis P., Kouvelas D. Effect of fentanyl on glutamate release from nucleus accumbens to a rat model of postoperative pain. Regional Anesthesia and Pain Medicine 2007; 32(5): 153
 24. Stiga M., Katsigiannopoulos K., Nikolaou K., Kazantzidou E., Theodorides N., Drenos I., Alagiozidou E., Sgourou K., Kioseoglou V., Dyntsikou D., Papazisis G., Rogotis C. Anxiety in addicted patients in different therapeutic units in Greece. European Psychiatry 2007; 22:191
 25. Katsigiannopoulos K., Stiga M., Nikolaou K., Theodorides N., Kazantzidou E., Georganaki A., Kioseoglou V., Alagiozidou E., Sgourou K., Dyntsikou D., Papazisis G., Rogotis C. Depression in addicted patients in different therapeutic units in Greece. European Psychiatry 2007; 22:191
 26. Papazisis G., Katsigiannopoulos K., Nikolaou K. Theodorides N., Kazantzidou E., Kefalas A., Papadopoulou V, Kesidis G., Danana E., Dyntsikou D, Rogotis C. Minorities in a detoxification unit in Greece: I. Socio-demographic characteristics. European Psychiatry 2007; 22:195-196
 27. Nikolaou K., Papazisis G., Katsigiannopoulos K., Kazantzidou E., Kefalas A., Papadopoulou V., Kesidis G., Apektorides P., Theodorides N., Dyntsikou D., Rogotis C. Minorities in a detoxification unit in Greece: II. Clinical characteristics. European Psychiatry 2007; 22:196
 28. Papazisis G., Mastrogianni, A., Katsigiannopoulos, K., Karastergiou, A.Treatment approach in case of comorbidity of obsessive-compulsive disorder in schizophrenia: Efficacy and side effects of clozapine and chlorimipramine. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes 2007;25 (1): 86-88
 29. Katsigiannopoulos K., Papazisis G., Pantoularis I., Mastrogianni A., Karastergiou A. Pharmacotherapy in psychogeriatric patients in acute ward of a psychiatric hospital. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes 2007; 25 (1): 55-56
 30. Papazisis G., Kouvelas D, Kallaras K., Kaiki-Astara A., Pourzitaki Ch., Dagklis T., Guiba-Tziampiri O. Deferoxamine administration following Hypoxia-Ischemia in the Rat Brain: Neurotransmitter Concentrations and Histological Outcome. Pharmacology 2006; 78:145
 31. Papazisis G., Kouvelas D., Kallaras K, Kaiki-Astara A., Guiba-Tziampiri O. Combination of deferoxamine and lamotrigine in a rat model of hypoxic-ischemic brain damage. European Neuropsychopharmacology 2006; 16:6-7
 32. Katsigiannopoulos K, Pazarlis P, Cortinovis I, Papazisis G, Milousis A, Vasiliadis P, Levantakis I, Kakaridis D, Casazza G, Mauri D. The impact of the geographical location of residence and the type of community on alcohol consumption habits in Greece. Annals of General Psychiatry 2006; 5:96
 33. Pazarlis P, Katsigiannopoulos K, Bolimou S, Ioakimidou A, Papazisis G, Xidopoulos G, Dampalis A, Vasiliadis P, Milousis A, Antonoglou C. Statins Cholesterol lowering and Mental Health: a Review. Annals of General Psychiatry 2006; 5: 251
 34. Katsigiannopoulos K., Papazisis G., Papakonstantinou A., Papadopoulos P., Koukourakis G., Athanasiadou M., Ioakimidou A., Mastrogianni A., Pazarlis P. Drinking behaviour in the Hellenic adult population in relation to age and geographical location of residence. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 2(1): 330
 35. Katsigiannopoulos K., Pazarlis P., Papazisis G., Papanikolaou K., Mastrogianni A, Stathakis I, Karastergiou A. Αdmissions to a psychiatric hospital and to a general hospital psychiatric unit in Greece: I. Socio-demographic characteristics of patient. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 2(1): 310
 36. Pazarlis P., Katsigiannopoulos K., Papazisis G., Papanikolaou K., Mastrogianni A., Stathakis I., Karastergiou A. Αdmissions to a psychiatric hospital and to a general hospital psychiatric unit in Greece: II. Clinical characteristics of patients. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 2(1): 311
 37. Papazisis G., Dagklis T., Pourzitaki Ch., Kouvelas D. Cerebroprotective effect of Lamotrigine in the developing brain after perinatal asphyxia: Experimental study in rats. Pharmacopsychiatry 2005; 38: 269
 38. Papazisis G., Kallaras K., Kaiki-Astara A., Pourzitaki Ch., Dagklis T., Kouvelas D., Guiba-Tziampiri O. Neuroprotective Effect of Lamotrigine in an experimental model of perinatal asphyxia in rats. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes 2005; 23(1):87-88
 39. Dagklis T, Tarlatzis B,C, Kallaras K, Kouvelas D, Papazisis G, Skepastianos P, Papadimas I, Mpontis I, Guiba-Tziampiri O. Leptin induces LH secretion in MPOA lesioned female rats.Human Reproduction 2005;20(1):25
 40. Dagklis T., Papazisis G., Pourzitaki Ch., Kouvelas D. Systemic administration of Nandrolone Decanoate deteriorates the rat memory. N-S Archives of Pharmacology 2005; 371:323